Przejdź do treści

Dom Pomocy Społecznej „Syrena”


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DPS SYRENA

Drukuj

Załączniki

Data dodania Użytkownik Nazwa
17-01-2017 Maria Domeracka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
22-12-2016 Maria Domeracka Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
15-12-2016 Maria Domeracka Zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę mięsa i produktów mięsnych
07-12-2016 Maria Domeracka Ogłoszenie o zamówieniu
07-12-2016 Maria Domeracka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia