Przejdź do treści

Dom Pomocy Społecznej „Syrena”


Przetarg nieograniczony na modernizację DPS

Drukuj

Załączniki

Data dodania Użytkownik Nazwa
08-12-2016 Maria Domeracka Ogłoszenie o zmianie umowy
12-10-2016 Maria Domeracka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
28-09-2016 Maria Domeracka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
20-09-2016 Maria Domeracka Informacja z otwarcia ofert
15-09-2016 Maria Domeracka Przedmiar robót w wersji ATH
15-09-2016 Maria Domeracka Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
14-09-2016 Maria Domeracka Pytania i odpowiedzi I
05-09-2016 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
05-09-2016 Maria Domeracka Załącznik nr 7 do SIWZ
05-09-2016 Maria Domeracka Specyfikacja istotnych warunków na modernizację DPS "Syrena"