Przejdź do treści

Dom Pomocy Społecznej „Syrena”


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA DPS SYRENA

Drukuj

Załączniki

Data dodania Użytkownik Nazwa
31-12-2015 Maria Domeracka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy.
18-12-2015 Maria Domeracka INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - dot. dostawy mięsa i produktów mięsnych
30-11-2015 Maria Domeracka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
30-11-2015 Maria Domeracka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS SYRENA